Artykuł sponsorowany

Jak dobrać odpowiednie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne?

Jak dobrać odpowiednie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne?

W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, awaria zasilania czy inne zagrożenia, oświetlenie ewakuacyjne może uratować życie. Dlatego też coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności instalowania takich systemów w budynkach użyteczności publicznej, biurach czy nawet domach jednorodzinnych. 

Funkcje i rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne pełni kilka kluczowych funkcji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas ewakuacji. Po pierwsze, umożliwia zlokalizowanie wyjść ewakuacyjnych oraz drogi prowadzącej do nich. Po drugie, ułatwia poruszanie się w trudnych warunkach, takich jak zadymienie czy zaciemnienie. Po trzecie, pozwala na szybkie znalezienie i korzystanie z urządzeń przeciwpożarowych oraz innych środków bezpieczeństwa.

W zależności od potrzeb i specyfiki obiektu, można wybrać różne rodzaje oświetlenia ewakuacyjnego. Najpopularniejsze to oświetlenie awaryjne stałe (oświetlenie zasilane z baterii, które włącza się automatycznie w przypadku awarii zasilania) oraz oświetlenie ewakuacyjne dynamiczne (oświetlenie sterowane przez system zarządzania ewakuacją, które wskazuje kierunek do najbliższego wyjścia).

Przepisy dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego w Polsce

W Polsce obowiązujące przepisy dotyczące awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego regulują m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Polska Norma PN-B 02871 "Ochrona przeciwpożarowa budynków - Oznakowanie drogi ewakuacyjnej". Zgodnie z nimi, oświetlenie ewakuacyjne powinno być zamontowane na odpowiedniej wysokości, zapewniającej widoczność znaków nawet w przypadku zadymienia. Ponadto, czas działania oświetlenia awaryjnego nie może być krótszy niż 60 minut.

Wybór i montaż oświetlenia ewakuacyjnego

Przy wyborze oświetlenia ewakuacyjnego warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, należy wybrać system o odpowiedniej mocy i czasie działania, dostosowanym do specyfiki obiektu. Po drugie, warto zainwestować w produkty renomowanych producentów, które spełniają wymagane normy jakościowe i bezpieczeństwa. Po trzecie, montaż oświetlenia ewakuacyjnego powinien być wykonany przez specjalistów, którzy dokonają właściwej oceny ryzyka oraz zapewnią prawidłowe rozmieszczenie urządzeń.