Artykuł sponsorowany

KPiR - kogo dotyczy i jak ją prowadzić?

KPiR - kogo dotyczy i jak ją prowadzić?

W dzisiejszych czasach prowadzenie własnej działalności gospodarczej staje się coraz bardziej popularne. Wiele osób decyduje się na ten krok, aby spełnić swoje marzenia o niezależności finansowej i zawodowej. Jednak wraz z rozwojem firmy pojawiają się różne obowiązki, takie jak prowadzenie księgowości. Wśród wielu dostępnych metod księgowych, jedną z najbardziej popularnych jest Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR). W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu.

Czym jest Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów to uproszczona forma ewidencji księgowej, która pozwala na śledzenie przychodów oraz kosztów uzyskania tych przychodów przez przedsiębiorcę. Jest to jedna z podstawowych form prowadzenia ewidencji podatkowej, której celem jest określenie podstawy opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. KPiR jest szczególnie polecana dla małych przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości np. we współpracy z biurem rachunkowym z Zielonej Góry

Podstawowe zasady prowadzenia KPiR

Aby prowadzić KPiR, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, przedsiębiorca musi być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nieposiadającą statusu płatnika VAT. Ponadto, jego przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie mogą przekroczyć 2 milionów euro.

Prowadzenie KPiR opiera się na kilku kluczowych zasadach, które każdy przedsiębiorca powinien znać i stosować. Po pierwsze, wszystkie przychody i koszty muszą być ewidencjonowane w sposób ciągły i rzetelny. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien wpisywać informacje o każdej transakcji w odpowiednich kolumnach KPiR, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po drugie, przedsiębiorca musi stosować zasadę memoriału, czyli rejestrować przychody i koszty w momencie ich powstania, a nie w momencie ich faktycznego otrzymania lub poniesienia. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej firmy oraz sprawne wykonywanie obowiązków podatkowych.

Po trzecie, KPiR musi być prowadzona w języku polskim oraz walucie polskiej. Przedsiębiorca ma również obowiązek przechowywać księgę oraz wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem ewidencji przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zakończyła się działalność gospodarcza. Warto również pamiętać o terminach składania deklaracji podatkowych oraz płatności należnych zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca prowadzący KPiR ma obowiązek rozliczać się z fiskusem co miesiąc lub co kwartał, w zależności od wybranej formy opodatkowania.