Artykuł sponsorowany

Po co wykonuje się podziały geodezyjne nieruchomości?

Po co wykonuje się podziały geodezyjne nieruchomości?

Podział geodezyjny to proces, który pozwala na wydzielenie nowych działek z istniejącej nieruchomości. Jest to niezbędne w przypadku sprzedaży, zakupu, czy też zmiany przeznaczenia terenu. W Polsce podziały geodezyjne są ściśle uregulowane prawnie i muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Kiedy i w jakim celu przeprowadza się geodezyjny podział nieruchomości? 

Podział geodezyjny nieruchomości jest procesem składającym się z kilku etapów. Na początek właściciel nieruchomości musi zgłosić wniosek do starostwa powiatowego o wyrażenie zgody na podział. Następnie, po uzyskaniu zgody, należy zlecić wykonanie podziału geodezyjnego uprawnionemu geodecie. Geodeta przeprowadza pomiary na terenie nieruchomości, sporządza dokumentację oraz mapę podziałową. Po zakończeniu prac geodezyjnych, właściciel musi złożyć wniosek o wpis nowych działek do ewidencji gruntów i budynków oraz do ksiąg wieczystych. 

Podział geodezyjny nieruchomości może być konieczny również w przypadku zmiany przeznaczenia działki. Właściciel może chcieć przekształcić teren rolny w budowlany lub na działkę rekreacyjną. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz wykonanie podziału geodezyjnego, aby dostosować nieruchomość do nowego przeznaczenia. Podział taki pozwala również na wydzielenie działek o różnym przeznaczeniu z jednej większej nieruchomości. 

Podział geodezyjny może wpłynąć na wartość nieruchomości. Przede wszystkim dzięki podziałowi można uzyskać kilka mniejszych działek, które są łatwiejsze do sprzedaży i mogą być atrakcyjniejsze dla potencjalnych nabywców. Ponadto podział geodezyjny może pozwolić na lepsze zagospodarowanie terenu, co również wpływa na wartość nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że koszty związane z podziałem geodezyjnym, takie jak opłaty za usługi geodety czy opłaty administracyjne, mogą być znaczące i należy je uwzględnić przy ocenie opłacalności podziału. 

W procesie podziału geodezyjnego kluczowe jest zaangażowanie doświadczonego i kompetentnego geodety. Geodeta powinien posiadać aktualne uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji podobnych zleceń. Współpraca z geodetą opiera się na zaufaniu i komunikacji. Warto więc wybrać specjalistę, który będzie w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości. Warto również pamiętać, że podział geodezyjny to proces, który może trwać kilka tygodni.