Artykuł sponsorowany

Trzy rzeczy, które należy wiedzieć o domach starości

Trzy rzeczy, które należy wiedzieć o domach starości

Dom starości to miejsce, w którym osoby starsze mogą spędzać swoje ostatnie lata życia, mając zapewnioną opiekę medyczną oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Poznaj trzy kluczowe informacje na temat domów starości, które pomogą Ci zrozumieć ich rolę i funkcjonowanie.

Rodzaje domów starości

W Polsce można wyróżnić trzy główne rodzaje domów starości – publiczne, prywatne oraz non-profit. Placówki publiczne, które działają w Polsce, są finansowana przez państwo i oferuje swoje usługi dla osób starszych bez względu na ich status majątkowy. Oprócz tego dostępne są prywatne domy starości - w Białymstoku przykładem jest Dom Seniora Forest. Są one prowadzone przez osoby prywatne lub firmy i zazwyczaj oferują bardziej luksusowe warunki pobytu, ale również wyższe opłaty. Natomiast placówki non-profit są zarządzane przez organizacje pozarządowe czy kościelne i często oferują usługi opiekuńcze dla osób starszych o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji życiowej.

Standardy opieki

Każdy dom starości musi spełniać określone standardy opieki, które są regulowane przez prawo oraz nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Placówka ta musi zapewnić swoim mieszkańcom odpowiednią opiekę medyczną, dostęp do rehabilitacji, a także pomoc w codziennym funkcjonowaniu, taką jak karmienie, mycie czy ubieranie. Ponadto domy starości są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego standardu życia dla swoich mieszkańców, co obejmuje między innymi wygodne pokoje, dostęp do pomieszczeń wspólnych oraz możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności i zajęć.

Kryteria przyjęcia

Aby zostać przyjętym do domu starości, osoba starsza musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim chodzi o wiek – zazwyczaj minimalny wiek przyjęcia wynosi 60 lat, choć niektóre placówki mogą przyjmować również młodsze osoby z poważnymi schorzeniami. Poza tym domy starości oceniają stan zdrowia potencjalnych mieszkańców oraz ich samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Osoba ubiegająca się o miejsce musi również posiadać zameldowanie na terenie miasta lub jego okolic. Ważne jest również, aby potencjalny mieszkaniec był świadomy swojej decyzji i wyraził zgodę na pobyt w domu starości.